Wednesday, May 17, 2017

දරුවන්ගේ සිත් රැකගනිමු.

ඔබේ දෙමාපියන් ඔබව රැකබලා ගැනීමේදී කළ සමහර වැරදි ඔබ නොකළ යුතු යැයි හැඟී ඇති. මේ වැරදි 7 ත් ඔබේ දරුවන් රැකබලා ගැනීමේදී ඔබ විසින් නොකළ යුතුම වෙනවා.


ඔබේ දෙමාපියන් ඔබව රැකබලා ගැනීමේදී කළ සමහර වැරදි ඔබ නොකළ යුතු යැයි හැඟී ඇති. මේ වැරදි 7 ත් ඔබේ දරුවන් රැකබලා ගැනීමේදී ඔබ විසින් නොකළ යුතුම වෙනවා.
වචනයෙන් කරන බලපෑම
ප්‍රසිද්ධියේම කෑගැසීම, බැනීම නිසා වරදක් හඳුනා ගැනීමට වඩා දරුවන් ඒ වරද නැවත නැවත කිරීම නවත්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහුට මානසික වන බලපෑමෙන් නැවත ඉන් ගොඩ ඒමට කාලයක් ගතවෙන්න පුළුවන්. දරුවන්ට ඔබ රිදවූ අවස්ථාවන් සහ ඒ වචනත් මතකයේ තිබෙනවා. ඔබ නිතරම ඔබේ බලය පෙන්වන ආකාරය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ මගින් ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලයටම කැළලක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්.
පරණ වැරද නැවත නැවත මතක් කිරීම
නිතර නිතර පරණ වැරදි කීම නිසා කිසිදාකවත් තමන්ට පරණ වැරදි හදාගන්න බැරිවෙන බව ඔවුන් සිතන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔවුන්ව අධෛර්යට පත් වෙනවා වගේම ඔවුන් පිළිබඳ කළකිරීමක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්.
ඔවුන්ව සැලකිල්ලට නොගැනීම හා වෙනස් ලෙස සැලකීම
මේ විදිහට දඬුවම් කිරීමෙන් ඔවුන් වැඩිහිටියන් වූ විට යහපත් වන්නේ නැහැ. ඔබවත් කවුරු හරි ගණන් නොගෙන සැලකිල්ලක් නොදක්වා පැත්තකට කොන්කර දැමූවොත් ඔබට දැනෙන හැඟීම ගැන හිතන්න.
ශාරීරික දඬුවම් හා මානසික දඬුවම්
ශාරීරික දඬුවම් නිසා ඔවුන් තුළ ඇති ආත්මවිශ්වාසය හීන වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට ඔබව කිසිදාක වැටහෙන්නේ නැති බවත් ඔබත් එක්ක ඇති සන්නිවේදනය සම්පුරණයෙන් නවතා දමන්නත් පුළුවන්. මෙය ළමා කාලය පුරාම තිබීමත් සමග පසුකාලීනව ඔබ වෙත නැවත එල්ල වෙන්න පුළුවන්.
ඔබේ දරුවාව සැසඳීම
දරුවාව සැසඳීම හොඳ දෙයක් ලෙස සිතන්න බැහැ. එමගින් අනාරක්ෂිත බව, අවැදගත් බව, අන්අය සමග සබඳතා පැවැත්වීම නැතිනම් සම වයසේ දරුවන් සමග ගත කිරීම ගැන වුවත් චකිතයක් ඇතිවෙන්න පුළුවන්.
දරුවන් රැකබලා ගැනීම ලෙහෙසි කාරණයක් නෙවෙයි. ඔබේ දරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වටහා ගන්න. කරුණාව හා ආදරය දක්වන්න. ආදර්ශයක් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ආදරයෙන් ඉවසීමෙන් ඔවුන්ව ලොකු මහත් කරන්න උත්සාහ කරන්න.
වැරැද්දට ප්‍රතික්‍රියා කළත් හොඳ දෙය පසෙකට දැමීම
දෙමාපියන් දරුවන් තුළින් උපරිමය අපේක්ෂා කරනවා. විශේෂයෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී දරුවන් හොඳ ප්‍රතිඵල ගත්විට ඇගයීම අමතක කිරීමත්, නරක ප්‍රතිඵල ගත්විට ඉතා දරුණු ලෙස දඬුවම් දීම ආදිය සිදුවීම අද සාමාන්‍ය තත්වයක් වෙලා. නිතර දරුවාට ප්‍රසංශා කිරීම වැදගත්. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ හොඳ ක්‍රියා, දක්ෂතා අගයන්න.
ඔබට කේන්ති ගිය විට ඔවුන්ට නින්ද යෑමට නියෝග කිරීම ­
හුඟක් වෙලාවට දෙමාපියන් කේන්ති ගත්විට ඔවුන්ගේ ඒ හැසිරීම් පාලනය කරගත නොහැකි විටත් දරුවාට ඉතා තදින් පාලනය කර නින්දට යවනවා. නිතරම ඔබ දරුවා සමග සාමයෙන් ගත කිරීම වැදගත්. ඔවුන් ජීවිතයේ තනිකර තැබීම නොකළ යුතුයි. දරුවන්ට ආදරය නැතිව ජීවත් වෙන්න බැහැ.
අපි නොසිතා වුනත් වැරදීම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙමාපියනුත් සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයින් නිසයි. නමුත් මනසින් සිතා හැඟීම් සමබර කර දරුවන් වෙනුවෙන් ඉවසමු. 
උපුටාගැනීමකි.

Monday, May 15, 2017

Best Places to visit around the world

With a world full of fascinating destinations, choosing the perfect vacation spot can present a challenge.  We hope these recommendations can help you craft your travel bucket list.

01.Great Barrier Reef |Australia

Why Go to Great Barrier ReefAs one of the Seven Natural Wonders of the World, the Great Barrier Reef holds a spot on every traveler's bucket list. Hugging the east coast of Queensland, Australia, the Great Barrier Reef extends from Cape York in the north all the way to Bundaberg in the south — a total of 1,250 miles. With roughly 3,000 coral reefs, 600 islands and 1,625 species of fish, the reef leaves its 1.6 million annual visitors enchanted.

But before diving in, it's important to get your bearings. The northern half of the reef runs from the Cape York Peninsula to Cairns, a popular home base for many reef visitors. Not only does Cairns provide the closest reef access from the mainland, but it also boasts a few attractions of its own, like the Kuranda Scenic Railway and the Wildlife Habitat Port Douglas. Travel farther down the coast and you'll run into the southern half of the reef, which stretches from the Capricorn Coast (along the Tropic of Capricorn) to Gladstone and Fraser Island. Airlie Beach is a favored hub for travelers in the south thanks to its array of stylish resorts and its close proximity to a cluster of 74 islands known as the Whitsundays.

Wherever you decide to hang your hat, the Great Barrier Reef is a treasure trove of once-in-a-lifetime experiences. Whether you're gazing at marine life through a scuba mask, letting the tropical breeze unfurl your sail, or in a plane gliding high above it all, the possibilities for exploration are nearly limitless.

Rankings


The U.S. News & World Report travel rankings are based on analysis of expert and user opinions. Read more about how we rank vacation destinations.

Great Barrier Reef is ranked as:

#1 in World's Best Places to Visit
#1 in Best Places to Visit in Australia and The Pacific
#1 in Best Adventure Vacations in Australia and the Pacific

Best Things to Do in Great Barrier Reef


#1 Diving and Snorkeling
#2 Cairns
#3 Hamilton Island


02.Paris


Why Go to Paris


The City of Light draws millions of visitors every year with its unforgettable ambiance. Of course, the divine cuisine and vast art collections deserve some of the credit as well. The gentle River Seine rambles through the city, flanked by stately museums, centuries-old churches, and blocks of Rococo- and Neoclassic-design architecture, further enhanced by charming trees and glowing streetlamps. Peppering the Seine's cobbled walks and graceful bridges are impossibly chic Parisians, probably on their way to the market, cafe or cinema.

Containing world-class museums, fashion, cuisine, and an atmosphere all its own, Paris is also a city of "many splendors," as Ernest Hemingway recalled in his memoir, "A Moveable Feast." Visit the Centre Pompidou, enjoy gourmet pastries, shop couture on the Champs Élysées or hit the boutiques in Les Halles, take in the view atop the Eiffel Tower, or even plan a day trip to Versailles Palace. But don't miss out on the simple pleasure of meandering the marvelous arrondissements (districts).

Rankings


The U.S. News & World Report travel rankings are based on analysis of expert and user opinions. Read more about how we rank vacation destinations.

Paris is ranked as:

#2 in Best Places to Visit in Europe
#2 in World's Best Places to Visit
#2 in Best Summer Vacations
See all 8 Paris rankings

Best Things to Do in Paris


#1 Notre-Dame Cathedral (Cathedrale de Notre Dame de Paris)
#2 Musee du Louvre
#3 Eiffel Tower (Tour Eiffel)

03.Bora Bora


Why Go to Bora Bora


The small island of Bora Bora (just 6 miles long and more than 2 miles wide) overflows with beauty. Dormant volcanoes rise up at its center and fan out into lush jungle before spilling into an aquamarine lagoon. In fact, author James Michener, who wrote "Tales of the South Pacific," called Bora Bora "the most beautiful island in the world." The 18th-century British explorer James Cook even coined it as the "pearl of the Pacific." The very definition of a tropical getaway, blissful Bora Bora abounds with luxurious resorts, sunny skies, warm waters and friendly locals.

And as you might've already guessed, the main industry on this petite island in French Polynesia and its swarm of tiny motu (small surrounding islands) is tourism. To that end, you can snorkel, explore Vaitape (Bora Bora's quaint town), hike Mount Otemanu and more. But there's a catch: Bora Bora is expensive — very expensive. In short, visit Bora Bora for natural beauty, visit for utter relaxation and visit if you have the money.

Rankings


The U.S. News & World Report travel rankings are based on analysis of expert and user opinions. Read more about how we rank vacation destinations.

Bora Bora is ranked as:

#1 in Best Honeymoon Destinations
#2 in Best Winter Vacations
#2 in Most Luxurious Honeymoon Destinations

Best Things to Do in Paris


#1 Matira Beach
#2 Mount Otemanu
#3 4x4 Excursions

04.Florence

Why Go to Florence


This little city, tucked amid the Tuscan hills, casts a long shadow through history. The wellspring of the Renaissance, Firenze (or Florence) sheltered the powerful Medici family and inspired artists like Michelangelo (David) and Brunelleschi (the Duomo). If it weren't for the fashionable Italians and chic shops lining Via Tornabuoni, you might think you had traveled back in time to the 14th century. But Renaissance art is not the only reason to come: You also visit Florence for its gorgeous sunsets, its Italian cooking and its unbeatable romantic charm.

Rankings

The U.S. News & World Report travel rankings are based on analysis of expert and user opinions. Read more about how we rank vacation destinations.

Florence is ranked as:

#1 in Best Romantic European Getaways
#4 in World's Best Places to Visit
#4 in Best Summer Vacations

Best Things to Do in Florence


#1 Piazza della Signoria
#2 Duomo (Cathedral of Santa Maria del Fiore)
#3 Piazzale Michelangelo

05.Tokyo


Why Go to Florence"Animated" is perhaps the best word to describe Tokyo. Crazy about its anime, Japan's mega city is constantly buzzing with movement—feet clack down sidewalks, cars zoom along streets, subway trains hum below ground, ships cruise in and out. And yet bright lights and loud signs beg you to pause, to break your motion for just one second to pray (oops, we mean pay) at the altar of consumerism. This is a city that feeds on motion and progress.

But when you want to stop in Tokyo, the city will certainly make it worth your while. The tech savvy locales may whizz past the monuments and urban parks daily (except during the cherry blossom season when everyone floods the green space), but, we assure you, the museums and historical sites are world-class. Here, there are photos to be taken, sushi to be eaten, and a lot of shopping to be done. So what are you waiting for? You better get a move on.

Rankings


The U.S. News & World Report travel rankings are based on analysis of expert and user opinions. Read more about how we rank vacation destinations.

Tokyo is ranked as:

#2 in Best Places to Visit in Asia
#5 in World's Best Places to Visit

Best Things to Do in Florence


#1 Tsukiji Market
#2 Tokyo National Museum
#3 Meiji Shrine

-------TO BE CONTINUED-------

Monday, May 8, 2017

World Champion Tom Daley got marriedThomas Robert "TomDaley (born 21 May 1994) is a British diver. Daley specialises in the 10-metre platform event and was the 2009 FINA World Champion in the individual event at the age of 15. He started diving at the age of seven and is a member of Plymouth Diving Club. He has made an impact in national and international competitions from age 9. He represented Great Britain at the 2008 Summer Olympics where he was Britain's youngest competitor, the youngest competitor of any nationality outside the sport of swimming, and the youngest to participate in a final. In 2009, Daley reached a career-best ranking of number one in the FINA World Diving Rankings for the 10m platform.
He won two gold medals for England at the 2010 Commonwealth Games, in the 10m synchro diving (with Max Brick) and the 10m Individual Platform competition, and won the bronze medal for Great Britain in the individual competition at the 2012 Summer Olympic Games.

'I married the love of my life': Tom Daley, 22, gushes about new husband Dustin Lance Black, 42, as they share the first photos from their stunning castle wedding


  • The pair married at Bovey Castle, near Plymouth, Devon on Saturday
  • The diver and his filmmaker partner walked the aisle in Burberry suits, while Tom even baked their own wedding cake
  • Tom's mother Debbie thought to have paid tribute to his late father Rob in her speech - who tragically lost his life to brain cancer in 2011
  • Tom and Dustin became engaged back in 2015, following a three-year romance

They vowed to spend the rest of their lives together in a lavish wedding ceremony at Bovey Castle, near Plymouth, Devon on Saturday.
And Tom Daley and Dustin Lance Black took to their Instagram pages on Monday morning to excitedly share the first photos from their stunning nuptials.

The Olympic diver, 22, uploaded a photo of him and his new husband, 42, walking down the aisle hand-in-hand - sweetly telling fans in the caption that he had finally married 'the love of his life'.


Blade Runner 2049The latest Blade Runner 2049 trailer is full of stunning shots, as director Denis Villeneuve seems to be trying his hardest to surpass Ridley Scott’s original vision of a grim, dystopian future. But in the early moments of the trailer, one shot stands out: a car speeding down a road, flanked by glowing, skyscraper-sized Atari logos. It’s a striking image, but in the world of 2017, it’s hard to imagine a universe where Atari even exists in the year 2049, let alone on the scale Blade Runner 2049 presents.

The Atari logo is a neat throwback to the original film, which was released in the height of Atari’s heyday in 1982. Then Scott positioned the video game brand on billboards in Blade Runner, alongside what were massive companies like Pan Am, RCA, Bell Phones, and Cuisinart. After all, Scott was envisioning our future, and in 1982, imagining 2019 without Atari or Bell Phones was like filmmakers today imagining a future where Apple no longer exists in 40 years. (Rumors of a “Blade Runner curse” have been floating around the internet for years, since so many of the companies featured in the film’s on-screen ads experienced financial ruin following the movie’s release.)So it makes sense that Atari would still be a power player another 30 years in the future of Blade Runner’s fiction. But it’s also possible to look at Atari’s presence as a sign of cultural stagnation in the Blade Runner universe. While the new trailer is certainly far slicker when it comes to visual effects, Rick Deckard’s world looks no more technologically advanced 30 years in the future than it did in the original film. And in a world where big, resurrected franchises like Jurassic World or Star Wars: The Force Awakens take the decades-long time gaps between their stories as justification for drastic changes in culture, politics, and technology, it could be telling that the world of Blade Runner seems unchanged decades later. It’s worth noting that Villeneuve isn’t pioneering new ground here by offering a stagnant world of technology — he’s simply re-creating and expanding on Scott’s dire outlook from the original film.
We won’t know whether it’s just a neat throwback or a more telling clue to the state of the Blade Runner world until Blade Runner 2049 hits theaters in October. Either way, it’s still an incredible shot.

සසර බැමි බිඳ ලා පැවිදි වියට පැමිණි ගායක මොහාන්

මොහාන් විකුමසුරිය නමින් ගිහිජීවිතයේදී Srilankan Airline හි සේවය කල ඔහු ඉතා සුන්දර ගීත බොහොමයකම හිමිකරැවෙක්ද විය ඒ අ‍ප හැමදෙනාගේම සිත් දිනාගත් නිරහංකාර හිතක් ඇති ඔහු අදදින රත්නපුරේ චිත්තසති හිමියන් නමින් උතුම් පැවිදි ජීවිතයට ඇතුල්විය….කඩවත වෑබඩ පිහිටි අරහන්තක සමාධි ආරණ්‍යයේදී උන්වහන්සේ පැවිදි බිමට ඇතුළත් විණි.දීර්ඝ කාලයක් ධර්මය ඇසුරු කර ඒ පිළිබඳ පුළුල් අවබෝධයක් ඇතිව මහණදම් පුරන්නට  යොමු වී ඇති මෙතුමා ගිහි ජීවිතයේදී ප්‍රේක්ෂකයන්ට දායාද කළ සංගීත වීඩියෝ කීපයක් පහතින් දැක්වේ.මෙතුමා තම සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි සියල්ලම අක්‍රිය කර තිබීමද විශේෂත්වයකි.
Blackberry KeyOne smartphone
Not long ago, I ran into an acquaintance who was defensive about still carrying a BlackBerry.

He didn't have to be. Though their ranks are small, BlackBerry loyalists are an ardent bunch, folks who appreciate all that the once dominant smartphone maker delivered in its heyday, handsets with first-rate physical keyboards, industrial strength security, generous batteries.

BlackBerry has stopped making the hardware. But now there's a new BlackBerry I've been reviewing called KeyOne, the first from China's TCL Communication under a brand licensing agreement with BlackBerry.
The phone was formally introduced in February during the Mobile World Congress trade show in Barcelona.

I'm confident the BlackBerry fan I ran into will love it.

Put me down as liking the phone too, though not to the degree that I'd be willing to swap the best phones on the market today, Apple's iPhone 7 or Samsung's Galaxy S8.

 A WORKAHOLIC PHONE
The KeyOne is an impressive throwback that measures up to vintage BlackBerry strengths, only in a more modern package that uses the Android Nougat operating system, with such up-to-date features as the Google Assistant.

The device is built of sturdy anodised aluminum and has an easy to grip rubbery back with tiny dimples. It stands roughly as tall as the iPhone 7 Plus.

The (1620x1080) screen is protected by Gorilla Glass 4 - nice, but at 4.5-inches, on the small side. And its rather unusual 3:2 aspect ratio means the display is better suited for reading emails than for watching Guardians of the Galaxy, though you certainly could. But there's no mistaking the fact that BlackBerry's have corporate rather than cinematic roots.
The 12-megapixel front and 8-megapixel rear cameras on the KeyOne are perfectly fine but I wouldn't call them exceptional.

And good as the backlit physical keyboard is, after a near decade of composing texts and emails on virtual touchscreen keyboards, I found typing on the BlackBerry comparatively slower and frankly a bit of a chore given its squishy-sized keys. I suspect those of you who've stuck with BlackBerry all these years will see it differently.

VINTAGE FEATURES WITH NEW TRICKS


The BlackBerry crowd will recognise other helpful staples, including the convenient BlackBerry Hub repository for emails, messages, tweets and other communications, BlackBerry's DTEK security software for safeguarding the operating system and your data, and the presence of BlackBerry Messenger.

And even thumb typists will appreciate an assist from the touch screen from time to time. So when you press the "sym" key on the physical keyboard, a virtual touch screen keyboard with all the various symbol options turns up on the screen just above. What's more, as you compose a text or email, a trio of predictive word suggestions you may want to include next appears, a feature that's common to other phones as well.

What's not common is how you might go with one of those word choices. You can lightly slide your finger up against the physical keyboard - it doubles as a kind of trackpad - to practically flick the word you've selected directly into your message. It's a neat parlour trick, and "flick typing" might actually prove to be productive. You can alternatively just tap a word choice.

Meantime while gently guiding your finger along the trackpad, you can also scroll what's on the screen, though frankly I found it just as simple, if not simpler, to scroll by making direct contact with my thumb along the display.

Keyboard shortcuts are another BlackBerry tradition that is a big part of the KeyOne experience. You can customise up to 52 such shortcuts, such as pressing the "c" key to summon the calendar app or the "m" key to text a message to a designated contact.

One feature that I really like is the fingerprint sensor that's cleverly embedded into the space bar, a natural landing spot for your thumb and a fast and accurate way to authenticate your identify.

ALAS, THERE'S ALSO A DOWNSIDE


I too often mistook that space bar for the actual home key, which is the circle that you can tap just above the top row of physical keys.

Meanwhile, BlackBerry has positioned a physical convenience key on the right side of the device that you can customise for an action, perhaps a one-key speed dial to your spouse. But you might also mistake that button for the power button that's on the left side.

Other items on the KeyOne to make note of: the phone has 32GB of memory that's expandable via microSD up to 2TB. The device is fast to charge (via USB-C adapter) and though I didn't conduct a formal battery test, I never had to fret about power.


I don't expect the KeyOne to spark a major resurgence of interest in BlackBerry. But there's a lot to please loyal fans, and other smartphone users intoxicated by the prospects of a physical keyboard experience will also find much to like.

Page Source:www.stuff.co.nz

Wednesday, May 3, 2017

Afghan security forces and medics at site of suicide attack in Kabul on May 3, 2017

How Much is it Going To Cost Me?

KABUL, Afghanistan -- A suicide car bomber struck a U.S. military convoy in the Afghan capital on Wednesday, killing at least eight Afghan civilians and wounding three U.S. service members, officials said.
Najib Danish, deputy spokesman for the Interior Ministry, said another 25 Afghan civilians were wounded in the morning rush-hour attack near the U.S. Embassy, which destroyed several civilian vehicles.

The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) claimed responsibility for the attack in a statement released by the militant group's own pseudo news agency, Amaq.
U.S. Navy Cpt. Bill Salvin, a military spokesman, confirmed that three soldiers were wounded in the attack, adding that they "sustained non-life threatening wounds, are in stable condition , and are currently being treated at coalition medical facilities."

Salvin said the armored personnel carriers that made up the convoy, which are designed to withstand large blasts, returned to a coalition base under their own power, according to the Reuters news service.

The ISIS claim of responsibility came with the terror group's customary embellishment of fact, claiming eight U.S. troops were killed along with "a number" of Afghan forces.

Two U.S. Army Rangers were killed during a raid on an ISIS compound in Afghanistan at the end of April.

 Pentagon investigating possible friendly fire incident
Play VIDEO
Pentagon investigating possible friendly fire incident
The Defense Department has identified the slain troops as Sgt. Joshua P. Rodgers, 22, and Sgt. Cameron H. Thomas, 23, and said they were killed by small arms fire during an operation targeting the emir of the ISIS' Afghan branch in Nangarhar province, the Pentagon said.

The Pentagon is investigating whether the soldiers died as a result of friendly fire.

That deadly raid came just a couple weeks after the U.S. military dropped the most powerful non-nuclear bomb ever used on a battlefield -- the MOAB, nicknamed the "
mother-of-all-bombs-killed-dozens-of-isis-fighters-afghans-sayEditUnlink ">mother of all bombs" -- on an ISIS cave network in Afghanistan.

While ISIS claimed the Wednesday attack, the Taliban also just announced the start of its annual spring offensive on Friday, and that group has repeatedly targeted Afghan and U.S. forces in the past.

Afghan forces have struggled to contain the Taliban since the U.S. and NATO officially concluded their combat mission at the end of 2014, switching to a support and counterterrorism role. The U.S. has more than 8,000 troops in the country.


In announcing the spring offensive, the Taliban said coalition and Afghan security forces would be the focus.
© 2017 CBS Interactive Inc.

Track Your Vehicle Using Your Smartphone

With Over 4.5 Million Units Sold Worldwide, This is The Most Affordable Solution to Find Your Lost Items!

Have you ever lost your car on a parking lot? It happens. You park and go shopping. When you get back, you don't have a clue where your car is. Then you start roaming around clicking on the panic button on your car keys so the alarm goes off. It can be frustrating, especially on a hot, sunny day.No, you don't need to install an expensive GPS system to keep track of your car. That's way too expensive. You would need to pay a monthly subscription fee just to use it. Don't we have enough bills to pay already?

But is there a way to track your vehicle without spending a fortune? Yes, now there is!

A California-based startup company was able to make this a reality. They created a tiny device that works with your smartphone, and it could be exactly what you're looking for!

What is it?

It's called TrackR. It is a state-of-the-art tracking device the size of a quarter. It's changing the way we keep track of the important things in our lives.

How Does it Work?It's easy! Install the free TrackR app on your smartphone, connect the app to your device and you're ready to go! Simply attach TrackR to whatever you want to keep tabs on. The entire process of setting it up only takes 5 minutes or less.

You can attach it to your keys, briefcase, wallet, your latest tech gadgets and anything else you don't want to lose. Then use the TrackR app to locate your missing item in seconds.

"This device has saved me tons of time and money!"

Forget expensive GPS systems or tracking services. Nobody wants to pay expensive monthly subscription fees. We understand how stressful these things can be, and this is the reason why TrackR was created. This device is your VIP when you need to take care of more important things in life.

Remember the car scenario above? If you have the TrackR, you can just hide it under your car's floor mat, in the trunk or in the glove compartment. Somewhere it won't be found if your car gets stolen.

If you forget where you parked your car, whip out your smartphone and open the TrackR app. Tap on the "lost item" icon on the screen and the app will tell you the exact coordinates of the last known location of the Tracker.

You're probably thinking that this device is very expensive... False! TrackR only costs $29! That's a small price to pay for peace of mind, isn't it?

Where can I buy one?

Tuesday, May 2, 2017

THE POKEMON Go Promo Code feature has arrived

THE POKEMON Go Promo Code feature has arrived for many fans overnight, however, Trainers will have to wait a little longer to find out the next round of news.
Niantic have been known to be working on several different new features for Pokemon Go and now it appears that fans can expect the latest to launch later this week. 

While many might have been expecting the new coop experience to be the next big change to the game, the development team appear ready to debut something different.

Pokemon Go promo codes have been anticipated for quite some time, having been found in the game’s master code earlier in 2017.

The promotional codes feature appeared overnight as part of an unannounced Pokemon Go update from Niantic, who have yet to reveal their plans for it.

However, as those who have tried putting in random codes will know, the feature itself is not yet active.

A Pokemon Go promo Code FAQ site run by Niantic is currently available to view, explaining: “Pokémon Go occasionally offers promotional codes through our partnerships and special events.

“Promo codes can be used to redeem items such as Poké Balls, Lure Modules, Lucky Eggs, and more.”

To redeem a promo code:

In the Map View, touch the Main Menu  button.
Touch Shop  button.
At the bottom of the screen, enter the promo code in the text field.
Touch Redeem.
After successfully redeeming a promo code, a notification will display the items added to your inventory.

It appears that more Pokemon Go news will arrive later this week, explaining fully how Promo Codes work in relation to the rest of the game.

Some details have already been revealed by dataminers, who have confirmed that promotional codes will be useable with items, Avatar aesthetics, Candy, Stardust and PokeCoins.

As fans have found out today, promo codes will be redeemed via the in-game shop, while there will also be different versions.

This means that there will be different Pokemon Go promo codes released, some supplied by third parties.

However, it should be noted that Niantic themselves have yet to confirm how they hope to use the new feature in full, although they’re likely to make an announcement later this week.

Pokemon Go Promo Code indicators were first discovered by dataminers back in late March, meaning Niantic have had a long time to flesh out whatever ideas they have before launch.

PAGE SOURCE:www.express.co.uk

Thursday, April 27, 2017

Cassini–HuygensOrbiting the ringed planet Saturn and its numerous moons, the Cassini spacecraft has been and continues to be a keystone of exploration of the Saturnian system and the properties of gaseous planets in our solar system. 

A joint endeavor of NASA, the European Space Agency, or ESA, and the Italian Space Agency, Cassini launched in 1997 along with ESA's Huygens probe. The spacecraft contributed to studies of Jupiter for six months in 2000 before reaching its destination, Saturn, in 2004 and starting a string of flybys of Saturn's moons. That same year it released the Huygens probe on Saturn's moon Titan to conduct a study of the moon's atmosphere and surface composition. Now in its second extended mission, which goes through 2017, Cassini will make the first observations of a complete seasonal period for Saturn and its moons.

Mission Events

December 30, 2000: Cassini-Huygens takes a six-month swing by Jupiter to pick up speed for its journey to Saturn and collaborates with NASA's Galileo spacecraft to study the Jovian system. 

June 30, 2004: Cassini arrives at Saturn. 

December 13, 2004: Cassini-Huygens makes its first flyby of a Saturnian moon, two in fact: Titan and Dione. For a full list of Cassini's flybys since 2004, visit: http://saturn.jpl.nasa.gov/mission/flybys/ 

December 24, 2004: The Cassini spacecraft releases the European Space Agency-built Huygens probe at Saturn's moon Titan. 

January 14, 2005: The Huygens probe makes its descent through Titan's atmosphere to sample the chemical composition and surface properties of the Saturnian moon. 

June 2008: Cassini completes its primary mission to explore the Saturn system and begins its mission extension (Cassini Equinox Mission). 

September 2010: Cassini completes its extended mission (Cassini Equinox Mission) and begins its second mission extension (Cassini Solstice Mission), which goes through 2017 and will make the first observations of a complete seasonal period for Saturn and its moons. Learn more at http://saturn.jpl.nasa.gov/index.cfm . 

December 2011:Cassini uses its synthetic aperture radar to obtain the highest resolution images yet of Saturn's moon Enceladus. 

December 2012: Cassini uses its visual and infrared mapping spectrometer, or VIMS, instrument to track the transit of Venus -- a first for a spacecraft beyond Earth orbit. The exercise is to test the feasibility of using Cassini's VIMS to observe planets outside our solar system. 

March 2013: Cassini makes its last flyby of Saturn's moon Rhea, probing the internal structure of the moon by measuring the gravitational pull of Rhea against the spacecraft's steady radio link to NASA's Deep Space Network here on Earth. 

July 2013: Cassini images a backlit Saturn to examine the planet's rings in fine detail and captures a pixel-size Earth in the process. In a campaign to raise awareness about the photo shoot, NASA encourages Earthlings to go outside and wave at Saturn.

Scientific Instrument(s)

Cassini orbiter:
- Ion and neutral mass spectrometer
- Visible and infrared mapping spectrometer
- Composite infrared spectrometer
- Cosmic dust analyzer
- Radio and plasma wave instrument
- Cassini plasma spectrometer
- Ultraviolet imaging spectrograph
- Magnetospheric imaging instrument
- Dual technique magnetometer 

Huygens probe:
- Descent imager and spectral radiometer
- Huygens atmospheric structure instrument
- Gas chromatograph and mass spectrometer
- Aerosol collector pyrolyzer
- Surface science package
- Doppler wind experiment

Call of Duty WW2


CALL OF Duty WW2 is not an official World at War 2 style sequel, even though many fans may think otherwise.

Having first focused on fans wanting to find out more about the new game announced for PS4, Xbox One and PC, there are now several new topics being searched for on Google.

One of those is Call of Duty World at War 2, a topic that makes sense but isn’t quite on the money.

By looking at the current search terms on Google, you actually find that in the past hour just as many people are searching for Call of Duty WW2, as our also looking for World at War 2.

However, Call of Duty WW2 is not a sequel to the now classic Treyarch title, Call of Duty: World at War.

But it’s easy to see how fans could get mixed up; both titles are set to share some pretty big similarities, away from just the setting.

World at War focused on both the Pacific Theater and Eastern Front during the war, and follows the American and Soviet campaigns.

Following the launch of the new Call of Duty WW2 reveal trailer, the trending topics connected to the new title have shifted.


Call of Duty WW2, meanwhile, has been confirmed as focusing on a Campaign taking players through Normandy, France, Belgium, as well as other turning points of World War II.

In the World at War American missions, players assume the role of Private Miller, taking part in the Battle of Peleliu and beyond, while the Soviet missions take you to the Battle of Stalingrad and introduce you to Private Dmitri Petrenko and Sergeant Viktor Reznov, names familiar to those that have played the Black Ops series.

Call of Duty WW2 features “Red” Daniels, Private in the 1st Infantry Division, with best friend Robert Zussman, as well as missions coordinating with French resistance leader, Rousseau, and British intel force's Crowley.

And based on the information supplied by Activision, there doesn’t appear to be anything linking this new title to the Black Ops series of games.

World at War was also the game that introduced the world to Treyarch's now infamous Zombies, which was originally included as an Easter egg.

Activision confirmed today that Call of Duty WW2 will have its own Nazi Zombies mode, which will focus on the Third Reich’s attempts to build a new army.

However, when it comes to multiplayer, things will be a lot different between the two games, with Activision expanding on traditional COD online gameplay.


Wednesday, April 26, 2017

Jeremy Corbyn said on Thursday he would defeat a "cosy cartel"


Opposition leader Jeremy Corbyn said on Thursday he would defeat a "cosy cartel" at the heart of British politics, casting himself as the anti-establishment challenger in a snap election called by Prime Minister Theresa May.

The pledge, to be delivered via higher taxes on the wealthy and a crackdown on powerful corporations, set the tone for a campaign in which the veteran left-winger will try to defy opinion polls that point to a heavy defeat.

Battling to assert control over his own divided Labour Party as well as to convince the country at large, he sought to tap into widespread voter frustration with the political elite.

"It is the establishment versus the people and it is our historic duty to make sure that the people prevail," Corbyn told party supporters in central London.

"We don’t accept that it is natural for Britain to be governed by a ruling elite, the City and the tax-dodgers."

Conservative leader May sprang a major surprise on Tuesday by calling a June 8 election, three years ahead of schedule, to capitalise on a dramatic collapse in support for Labour and win a stronger mandate to boost her in complex divorce talks with the European Union.

While she tries to focus the debate on Brexit, Corbyn is looking to harness a powerful anti-establishment mood revealed by last year's EU referendum and echoed in the rhetoric of Bernie Sanders and Donald Trump during last year's U.S. election campaign.

"How dare they crash the economy with their recklessness and greed, and then punish those who had nothing to do with it?" he said, referring to the 2007-9 financial crisis.

"The British people know that they are the true wealth creators, held back by a system rigged for the wealth extractors."

"EGO TRIP"

He made only a passing reference to Brexit, widely described as Britain's biggest challenge since World War Two, saying he wanted to focus on life after leaving the EU.

"(May) will try to downplay the issues that affect people's lives every day and instead turn the election into an ego trip about her own failing leadership and the machinations of the coming negotiations in Brussels," he said.

Playing to simmering public anger about stagnant wages and businesses that pay low taxes, Corbyn said he would scrap planned cuts to corporation tax and reverse tax breaks for wealthy individuals.

"We will not longer allow those at the top to leech off those who bust their guts on zero-hours contracts, or those forced to make sacrifices to pay their mortgage or pay their rent," he said.

"Instead of the country's wealth being hidden in tax havens, we will put it in the hand of the people."


The political system was biased in favour of large companies, he said. "It is these rules that have allowed a cosy cartel to rig the system in favour of a few powerful and wealthy individuals and corporations."

Last year's vote to leave the EU split Labour's traditional supporter base, which is divided between typically pro-EU inner city voters, especially in London, and working-class voters in less affluent areas who voted for Brexit.

Corbyn, who voted to leave the EU's predecessor in 1975 but supported 'Remain' last year, has been criticised for muddling the party's position on Brexit and failing to effectively challenge May's push for a clean break with the bloc.

Corbyn denied a report published in The Times newspaper on Thursday which said his party could promise a public vote to approve the terms of Britain's EU exit. In a statement his spokesman said such a policy would not be in their manifesto.

A YouGov opinion poll carried out after the election was called showed May's Conservatives on 48 percent, with Labour trailing a distant second on 24 percent. By comparison, ahead of the 2015 general election, which the Conservatives won, polls showed the two parties were roughly level.

Analysis of polling data conducted by The Times newspaper showed May could win a landslide majority of 114 seats, up from 12 last time around.

May, who also backed staying in the EU but has since embraced the notion of life outside the bloc, is pitching her campaign on a promise of stable leadership to deliver a good deal for Britain from exit negotiations with Brussels.

If she can achieve a resounding election victory, that would limit the scope for parliament to block or water down her plan for Britain to quit the EU single market and to prioritise immigration control.

Page Source:www.reuters.com